What Is a Man if He Has Words But Has No Deeds?: Some Remarks on the European Convention of Human Rights

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Brunsveld Niek, Trigg Roger
Förläggare: Igitur: Utrecht Publishing & Archiving Services
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Ars Disputandi: the online Journal for Philosophy of Religion
Moderpublikationens namn: Religion in the Public Sphere: Proceedings of the 2010 Conference of the European Society for Philosophy of Religion
Seriens namn: Ars Disputandi Supplement Series
Volym: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 259
Artikelns sista sida, sidnummer: 271
ISSN: 1566-5399

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 03:53