Captain, Fire Brigade or Icebreaker?: Political Legitimacy as a Rationale in Human Rights Adjudication

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela, Scheinin Martin
Redaktörer: Kurtén Tage, Hertzberg Lars
Förläggare: Peter Lang
Förlagsort: Frankfurt am Main
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Peter Lang
Moderpublikationens namn: Legitimacy: The Treasure of Politics
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-3-631-61883-7

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:50