The Religious and the Secular in European Human Rights Discourse

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: IUS GENTIUM ; M. NIJHOFF
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Finnish Yearbook of International Law
Volym: 21
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 286
ISSN: 0786-6453

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:43