Freedom of Religion, Freedom of Conscience and Education: A Nordic Example

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Ferrari Silvio, Cianitto Cristina, Durham Jr. W. Cole, Thayer Donlu D.
Förlagsort: Farnham, Burlington
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Ashgate
Moderpublikationens namn: Law, Religion, Constitution: Freedom of Religion, Equal Treatment, and the Law
Artikelns första sida, sidnummer: 331
Artikelns sista sida, sidnummer: 368
ISBN: 978-1-4724-1614-8

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:34