“A Little Church, a Little State, and a Little Commonwealth at Once”: Towards a Nordic Model of Religious Instruction in Public Schools?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Christoffersen Lisbet, Andersen Svend, Modéer Kjell Å
Förläggare: Djøf Publishing
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Djøf Forlag
Moderpublikationens namn: Law and Religion in the 21st Century
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 273
ISBN: 978-87-574-2368-6

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:13