Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Redaktörer: Lindfelt Mikael, Slotte Pamela, Björkgren Malena
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Mot bättre vetande: festskift till Tage Kurtén på 60-årsdagen
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 266
ISBN: 978-951-765-526-2

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:24