Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindfelt Mikael, Slotte Pamela, Björkgren Malena
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-526-2

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:31