Religion and Discrimination Law in the European Union: Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heikkonen Johannes, Slotte Pamela
Redaktörer: Hill Mark
Förlagsort: Trier
Publiceringsår: 2012
Förläggare: European Consortium for Church and State Research
Moderpublikationens namn: Religion and Discrimination Law in the European Union - La discrimination en matière religieuse dans l'Union Européenne: Proceedings of the Conference, Oxford, 29 September–2 October 2011 - Actes du Colloque, Oxford, 29 septembre - 2 octobre 2011
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 144
ISBN: 978-3-9814926-0-6

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 09:42