The Catholic Church in Finland v Restindil & Co Oy: Case no S 13/1432: Helsinki Court of Appeal: Esa Hakala, Jussi Heiskanen, Ilkka Lahtinen JJ: 17 April 2014

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Slotte Pamela
Förläggare: Oxford University Press
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Oxford Journal of Law and Religion
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 161
Artikelns sista sida, sidnummer: 163
ISSN: 2047-0770
eISSN: 2047-0789

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 06:08