Generating Test Cases from Scenario-Based Formal Development

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qaisar A. Malik, Johan Lilius,Linas Laibinis
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2008
Seriens namn: TUCS Technical Reports
Nummer i serien: 895
Antal sidor: 40
ISBN: 978-952-12-2101-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:59