Chemical studies on antioxidant mechanisms and the free radical scavenging properties of Lignans

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik C. Eklund, Otto K. Långvik, Johan P. Wärnå, Tapio O. Salmi, Stefan M. Willför, Rainer E. Sjöholm
Förläggare: RSC
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Organic and Biomolecular Chemistry
Tidskriftsakronym: Org. Biomol. Chem.
Volym: 2005
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 3336
Artikelns sista sida, sidnummer: 3347

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 04:22