Knots in trees - a new rich source of lignans

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bjarne Holmbom, Christer Eckerman, Patrik Eklund, Jarl Hemming, Linda Nisula, Markku Reunanen, Rainer Sjöholm, Anna Sundberg, Kenneth Sundberg, Stefan Willför
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Phytochemistry Reviews
Tidskriftsakronym: Phytochem. Rev.
Volym: 2
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 331
Artikelns sista sida, sidnummer: 340
ISSN: 1568-7767
eISSN: 1572-980X

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:37