Närvaron av döda närstående

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Wall Tora
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs akademien
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Nummer: häfte 2-3

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:05