Report on Future Strategy of Open Access

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman, Hugo Strandberg, Martin Gustafsson, Alois Pichler
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 40


Abstrakt

Agora - Scholarly Open Access Research in European Philosophy. Project reference 270904


Nyckelord

Budapest Open Access Initiative, Open Access, Open Access books, Philosophy publication, Scholarly communication


Dokument


Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:06