Slöjdfröjd: Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg

D5 Textbook, professional manual or guide


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Porko-Hudd, Barbro Sjöberg, Monika Sunngren
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 6
ISBN: 978-952-12-3332-6
eISBN: 978-952-12-3333-3


Keywords

Käsityö (Craft), Käsityön opetus (Craft Teaching), Käsityö oppiaine (Craft as a Subject), sloyd, Teacher education, textile and technical craft

Last updated on 2020-16-07 at 04:36