Kuntotarkastajan vastuu ja toimeksiantajan vastapuolen reklamaatiovelvollisuus

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paula Klami-Wetterstein
Förläggare: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Oikeustieto
Volym: 2016
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
eISSN: 1456-4270

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 04:04