HLDPC Codes – Low Density, Low Complexity, Efficient Erasure Correcting Codes

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristian Nybom, Jerker Björkqvist
Publiceringsår: 2007
Moderpublikationens namn: Proceeding of the 13th European Wireless Conference
Antal sidor: 7

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 04:12