Kravet på effektivitet och neutralitet i mervärdesbeskattningen, särskilt ur EU-rättslig och finländsk synvinkel

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Alfred Streng
Publisher: Juridiska Föreningen i Finland
Publication year: 2017
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Journal acronym: JTF
Issue number: 5
Start page: 852
End page: 876


Abstract

Kraven på effektivitet och neutralitet i mervärdesskattesystemet kan enligt EUkommissionen

uppnås genom en breddning av skattebasen och en begränsning av

användningen av reducerade skattesatser. Detta skapar i sin tur nya inkomstströmmar

till lägre kostnader eller också inkomstneutrala sänkningar av den nuvarande

normalskattesatsen.1 Effektivitet är ju ett övergripande kriterium för varje

skattelagstiftning, varje skatt skall ha ett uttalat syfte och bör utformas så att den är

effektiv med hänsyn till sitt primärmål. För att en skatt skall vara samhällsekonomiskt

så effektiv som möjligt måste i alla fall en rad kriterier uppfyllas. Till exempel kan

en skatt vara avsiktligt eller oavsiktligt interventionistisk. Den kan syfta till neutralitet

men på grund av sin utformning bli interventionistisk till sina effekter. En skatt

som är dåligt utformad kan till och med vara så ineffektiv att den leder till

samhällsekonomisk och statsfinansiell förlust.


Last updated on 2020-30-09 at 04:04