Om arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling, särskilt i Finland, Norge och Sverige

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alfred Streng
Förläggare: Universitetsforlaget
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Arbeidsrett
Volym: 14
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 255
Artikelns sista sida, sidnummer: 277
eISSN: 1504-3088

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 04:26