Stereoselective Oxidation of Aryl-Substituted Vicinal Diols into Chiral α-Hydroxy Aldehydes by Re-Engineered Propanediol Oxidoreductase.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Blikstad Cecilia, Dahlström Käthe M., Salminen Tiina A., Widersten Mikael
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: ACS Catalysis
Volym: 3
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 3016
Artikelns sista sida, sidnummer: 3025
eISSN: 2155-5435

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 03:27