Visual Data-Driven Profiling of Green Consumers

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holmbom Annika, Sarlin Peter, Yao Zhiyuan, Eklund Tomas, Back Barbro
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2013
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Conference on Information Visualization
Artikelns första sida, sidnummer: 291
Artikelns sista sida, sidnummer: 298

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:30