Eutrophication and hypoxia: impacts of nutrient and organic enrichment

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samuli Korpinen, Erik Bonsdorff
Redaktörer: Crowe, T.P. and Frid, C. L. J.
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Marine Ecosystems: Human Impacts on Biodiversity, Functioning and Services
Artikelns första sida, sidnummer: 202
Artikelns sista sida, sidnummer: 243
ISBN: 978-1-107-03767-0

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:01