A Framework for State Transitions on the Self-Organizing Map: Some Temporal Financial Applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarlin Peter, Yao Zhiyuan, Eklund Tomas
Förläggare: Wiley-Blackwell
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 189
Artikelns sista sida, sidnummer: 203

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:18