Coordination Among Mobile Objects

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Sere K
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 1998

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 03:42