Informationsteknik: Ett redskap i slöjden

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Inger Degerfält, Mia Porko-Hudd
Redaktörer: Kajsa Borg, Lars Lindström
Förläggare: Lärarförbundet
Publiceringsår: 2008
Moderpublikationens namn: Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 123
ISBN: 978-91-9765-986-4


Nyckelord

Education, sloyd, Teacher education

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:10