Informationsteknik: Ett redskap i slöjden

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Inger Degerfält, Mia Porko-Hudd
Editors: Kajsa Borg, Lars Lindström
Publisher: Lärarförbundet
Publication year: 2008
Book title: Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd
Start page: 113
End page: 123
ISBN: 978-91-9765-986-4


Keywords

Education, sloyd, Teacher education

Last updated on 2020-01-10 at 02:59