Originell bilderbok med hög ambitionsnivå. Recension av Oren Lavie & Wolf Erlbruch: Björnen som inte var där

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 43

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 04:59