Conductive surfaces on coated papers by flexographical printing

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dimitar Valtakari, Roger Bollström, Martti Toivakka, Mikko Tuominen, Hannu Teisala, Jurkka Kuusipalo, Mikko Aromaa, Jyrki M. Mäkelä, Jun Uozumi, Jarkko J. Saarinen
Förlagsort: Norcross, GA
Publiceringsår: 2012
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: 12th TAPPI advanced coating fundamentals symposium proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-1-59510-220-1

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 04:39