Predator and prey: the role of the round goby Neogobius melanostomus in the
western Baltic

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Oesterwind, Christiane Bock, Anja Förster, Michael Gabel, Christina Henseler, Paul Kotterba, Marion Menge, Dennis Myts, Helmut M. Winkler
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Marine Biology Research
Volym: 13
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 188
Artikelns sista sida, sidnummer: 197
eISSN: 1745-1019

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:45