Under späkelsernas gissel. Karlfeldt och kriget

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Edda
Volym: 95
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 234
Artikelns sista sida, sidnummer: 248

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:36

Dela länk