The role of drifting algae for marine biodiversity

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Larissa Arroyo, Erik Bonsdorff
Redaktörer: E. Olafsson
Publiceringsår: 2016
Förläggare: CRC Press
Moderpublikationens namn: Marine Macrophytes as Foundation Species
Artikelns första sida, sidnummer: 100
Artikelns sista sida, sidnummer: 129
ISBN: 978-1-4987-2324-4

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:07