A process for producing lignin and volatile compounds from hydrolysis liquor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tooran Khazraie, Yiqian Zhang, Dmitry Tarasov, Weijue Gao, Jacquelyn Price, Nikolai DeMartini, Leena Hupa, Pedram Fatehi
Förläggare: BioMed Central
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Biotechnology for Biofuels
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
eISSN: 1754-6834

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 03:18