Perspektiv på interreligiös dialog

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Redaktörer: Henrik Frykberg
Förlagsort: Göteborg
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Göteborgs interreligiösa center
Moderpublikationens namn: Religionsmöten i katastrofens spår
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 19


Nyckelord

Intercultural communication, inter-religious dialogue, Religion in Finland

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:45