Archaeologists and their information sources

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Isto Huvila
Redaktörer: Isto Huvila
Förläggare: Department of ALM, Uppsala University
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Uppsala universitet
Moderpublikationens namn: Perspectives to Archaeological Information in the Digital Society
Artikelns första sida, sidnummer: 25
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
ISBN: 978-91-506-2414-4

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:41