Rule-Based Update Transformations and Their Application to Model Refactorings

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ivan Porres
Förläggare: Springer-Verlag GmbH
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Software and Systems Modeling
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 368
Artikelns sista sida, sidnummer: 385
ISSN: 1619-1366
eISSN: 1619-1374

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:22