Continuous Action Systems as a Model for Hybrid Systems

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ralph-Johan Back, Luigia Petre, Ivan Porres
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Nordic Journal of Computing
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
ISSN: 1236-6064

Senast uppdaterad 2019-22-09 vid 04:51