Use of ionic liquids in the pretreatment of forest and agricultural residues for the production of bioethanol

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: R. Pezoa, V. Cortinez, S. Hyvärinen, M. Reunanen, J. Hemming, M. E. Lienqueo, O. Salazar, R. Carmona, A. Garcia, D. Yu. Murzin, J.-P. Mikkola
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Cellulose Chemistry and Technology
Volym: 44
Nummer: 4-6
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 172


Nyckelord

bioethanol, biomass residues, Forest residue, ionic liquids, pre-treatment

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 03:43