Lapsen oikeuksien yleissopimus ja lasten oikeus palveluihin

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pirjatanniemi Elina
Editors: Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha, Yrjö Mattila
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Book title: Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen
Number in series: 26
Start page: 84
End page: 97
ISBN: 978-952-302-781-7
eISBN: 978-952-343-001-3


Abstract

Kirjoitus arvioi millaiset reunaehdot kansainvälinen ihmisoikeusnormisto ja eritoten lapsen oikeuksien yleissopimus (LOS) määrittää lapsen oikeudelle sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lähtökohtana on havainto, jonka mukaan taloudelliset ongelmat ovat omiaan kasvattamaan lapsiin kohdistuvan väkivallan uhkaa. Huomio kiinnitetään siten siihen, että taloudellisesti haastavina aikoina tulisi pitää erityinen huoli siitä, että lastensuojelusta vastuussa olevilla on käytettävissään riittävät resurssit.


Keywords

best interests of the child, child custody, domestic violence, social rights


Documents


Last updated on 2020-30-03 at 07:17