Handel i marginalen. Den judiska småhandeln och lokalsamhället i Åbo i slutet av 1800-talet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Washolm
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 2017
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 589
Artikelns sista sida, sidnummer: 617


Nyckelord

Turku


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:53