Aristokraattien lahjat kirkolle 1500-luvun alussa

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hägglund Anna-Stina
Redaktörer: Heinonen Meri, Räsänen Marika
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Turun historiallinen yhdistys ry
Moderpublikationens namn: Pohjoinen Reformaatio
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 46
ISBN: 978-952-7045-04-6
ISSN: 0085-7440


Nyckelord

Catholicism, church history, medieval churches, Monasticism, Reformation

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 07:11