Sauna Caliente: Hybridity in the performance persona of Cuban DJ Norlan working in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Ramstedt
Förläggare: Suomen Etnomusikologinen Seura
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Etnomusikologian vuosikirja
Volym: 28
Nummer: 1


Dokument


Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 05:22