eClassroom tandem. Developing Tandem as a model for second language education for school context

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Katri Karjalainen
Redaktörer: Ion Roceanu
Förlagsort: Bucharest
Publiceringsår: 2016
Förläggare: “CAROL I” National Defence University Publishing House
Moderpublikationens namn: eLSE 2016 eLearning Vision 2010!
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 68
Artikelns sista sida, sidnummer: 73
ISSN: 2066-026X


Nyckelord

eClassroom tandem, second language education, tandem learning

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 05:23