Review of Kulik, Alexei
Introduction to ergodic rates for Markov chains and processes. With applications to limit theorems.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: Springer-Verlag
Förlagsort: Berlin, Heidelberg, Karlsruhe
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Zentralblatt für Mathematik
Tidskriftsakronym: ZbMATH
Volym: 1379

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 03:13