Review of Franke, Brice; Pène, Françoise; Wendler, Martin
Convergence of U-statistics indexed by a random walk to stochastic integrals of a Lévy sheet.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: Springer-Verlag
Förlagsort: Berlin, Heidelberg, Karlsruhe
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Zentralblatt für Mathematik
Tidskriftsakronym: ZbMATH
Volym: 1367

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:36