Elävää mekaanista musiikkia: Katsaus DJ-kulttuurin historiaan

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Ramstedt
Förläggare: Suomen Etnomusikologinen Seura
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Musiikin suunta
Volym: 36
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 60

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:38