Elävää mekaanista musiikkia: Katsaus DJ-kulttuurin historiaan

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kim Ramstedt
Publisher: Suomen Etnomusikologinen Seura
Publication year: 2014
Journal: Musiikin suunta
Volume number: 36
Issue number: 1
Start page: 52
End page: 60

Last updated on 2020-24-02 at 03:35