Aktuell akademisk diskussion om det ’postsekulära’: en översikt

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Moberg
Förläggare: Teologinen _Julkaisuseura r.y.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Teologinen aikakausikirja
Volym: 118
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 515
Artikelns sista sida, sidnummer: 521

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 04:50

Dela länk