Phosphorylation as a mediator of protein function in cell migration, differentiation, and death : Vimentin, AATF, and Par-4 in the spotlight

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kimmo Isoniemi
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3459-0

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 06:17