Upphörande av demokratisk diffusion: Komparativ pilotstudie

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarah Lehtinen
Förläggare: DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE ÅBO AKADEMI UNIVERSITY
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016


Nyckelord

Democratic diffusion, Democratization


Dokument


Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:32