”Mycket av det vi företar oss eller låter bli, är beroende av vädret”: Engagemang i relation till väder

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marander-Eklund Lena
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Budkavlen
Tidskriftsakronym: Budkavlen
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 58
Artikelns sista sida, sidnummer: 69


Nyckelord

Folkloristik, väder

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:25